In het regeerakkoord van Rutte III staat dat het kabinet meer ‘passende regels en ruimte’ voor sociale ondernemingen wil. Maar wat moet er dan gebeuren? Wat is de rol van de Rijksoverheid? Daarover gaan wij op 25 april tijdens deze ronde tafel samen met sociaal ondernemers, financiers en bestuurders in gesprek met de Tweede Kamerleden uit de Commissie Economische Zaken en Klimaat.

Voor deelname of meer informatie ga naar Rondetafel Sociale Ondernemingen 25 april!