Leerwerkbedrijf Made in Moerwijk zoekt partners om in het kader van het gemeentelijke actieprogramma Queer in Den Haag, veilig, zichtbaar en geaccepteerd opleidingen te verzorgen en kandidaten richting werk te begeleiden.

Bij Made in Moerwijk voelt iedereen zich thuis, ongeacht afkomst of gender. Onze sociale en duurzame onderneming biedt op maat gesneden vakopleidingen op MBO 1 niveau voor iedereen vanaf 18 jaar. Wij bieden praktijkgericht onderwijs in een prettige context van veiligheid en cohesie waarin kandidaten zoveel mogelijk persoonlijk begeleid worden om tegemoet te kunnen komen aan wensen en ambities op het gebied van zelfontplooiing richting werk.

Made in Moerwijk is het leerwerkbedrijf voor Den Haag en stadsgewest Haaglanden. Onze praktijkopleidingen zijn waardevol voor mens en maatschappij, zij bieden perspectief aan degene die wil werken en aan de degene die werk aanbiedt. In samenwerking met het bedrijfsleven, de gemeente, scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties willen en kunnen we verbinden middels het aanbieden van leerwerktrajecten, werknemersvaardigheden en werkfit cursussen.

Sociale, maatschappelijke en culturele achtergronden verschillen van mens tot mens. Made in Moerwijk respecteert die achtergronden om ze mee te nemen in het helpen aanboren van het potentieel aan talent dat in ieder mens aanwezig is. Wij maken geen onderscheid tussen mensen, wij gaan uit van hun ontwikkelcapaciteit.

Voor meer informatie bel 06 847 826 53