Middin – Het participatiecentrum Guntersteinweg. Aan ongeveer dertig deelnemers met een verstandelijke beperking en een specifieke zorgvraag biedt Middin hier verschillende werkzaamheden.