Made in Moerwijk is begonnen met het geven van werkfit trajecten. In opdracht van de gemeente Den Haag, in het kader van het project Werkoffensief +500, gaan we gedurende een jaar zorgen voor de reïntegratie op de arbeidsmarkt van zestig langdurig werklozen. 

Werkfit maken betekent vooral motiveren en activeren. Made in Moerwijk is een sociale en circulaire onderneming met een aantal leerbedrijven (o.a. klusser, toezichthouder, fietsenmaker, kleermaker) waar langdurig werklozen gedurende een traject van drie maanden eenvoudige werkzaamheden uitvoeren en werknemersvaardigheden leren. Het gaat erom de kandidaat weer arbeidsritme te geven, maar ook een gevoel van eigenwaarde dat ertoe moet leiden dat iemand weer naar behoren kan functioneren in een baan.

Al naar gelang de achtergrond, kwaliteit en interesse van de kandidaat, worden stapsgewijs zijn of haar problemen aangepakt. Het leren van werknemersvaardigheden is daarbij van cruciaal belang. Onder werknemersvaardigheden verstaan we o.a. op tijd komen, omgangsvormen, sociale vaardigheden, opdrachten aanvaarden, verantwoordelijkheid nemen, en Nederlands spreken.

In samenwerking met de gemeente streeft Made in Moerwijk er in het werkfit traject ook naar om, waar nodig, de leefomstandigheden van de kandidaten te verbeteren. Samen pakken we problemen aan op het gebied van financiën, huisvesting, gezondheid en taalvaardigheid. Indien nodig wordt doorverwezen naar andere gespecialiseerde instanties.