Het gaat slecht met de circulaire economie. Uit een onlangs verschenen rapport van Circle Economy blijkt dat maar 9% van de wereldeconomie circulair is en dit aandeel neemt af. Een neerwaartse trend dus, ondanks de inzet van velen. Het is dus nog hard werken voordat de circulaire economie een realiteit is, een economie waarin afval niet meer bestaat.

De circulaire economie biedt de kansen die wij nodig hebben om desastreuze klimaatverandering tegen te gaan en die kansen moeten we pakken. We moeten producten anders produceren zodat er minder, niet meer CO2 wordt uitgestoten. En meer producten recyclen en upcyclen in plaats van ze te dumpen op afvalbergen.

Lees meer op https://www.circularity-gap.world.