Wat is de circulaire economie

Een circulaire economie wordt gekarakteriseerd als een economie die ontworpen is als een herstellend en vernieuwend systeem, met het doel om producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijk waarde te laten behouden. Dit betekent dat het doel is om producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren en na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige producten.[1]

Voor een definitie en uitleg van de circulaire economie maken we gebruik van meerdere bronnen maar de Ellen Macarthur Foundation is daarvan één van de belangrijkste.

De circulaire economie is gestoeld op 3 principes.

  1. Producten zo ontwerpen en maken dat er geen afval en vervuiling is.
  2. Grondstoffen en materialen blijven herbruikbaar.
  3. De natuur en omgeving wordt zo min mogelijk aangetast en altijd hersteld.

In de circulaire economie bestaat er geen afval,  afval worden gezien als grondstoffen en steeds opnieuw gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Het ultieme doel is het creëren van een economie waarin producten op zo’n duurzame manier worden ontwikkeld dat er geen afval wordt geproduceerd. Wanneer er afval is dan wordt hier een tweede leven voor gezocht. Gebruikt materiaal wordt keer op keer opnieuw gebruikt, waardoor in essentie afval niet meer bestaat. Tot slot wordt de natuur in ere hersteld. Als er schade aan de natuur en omgeving is gedaan door het produceren van producten dan wordt die ongedaan gemaakt. Dit is in hoofdlijnen wat de circulaire economie inhoudt.

Het idee van de circulaire economie is uiteraard niet nieuw en meerdere filosofieën en (design) theorieën vindt men er in terug, zoals de Cradle to cradle design filosofie van William McDonough and Michael Braungar, biomimicry van Janine Benyus, de functionele service economie van Walter Stahel en andere theorieën.

De natuur wordt gerespecteerd en er wordt zoveel mogelijk lokaal geproduceerd.

De circulaire economie in Nederland

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland circulair moet zijn in 2050. Hiervoor is in september 2016 het Rijksbrede programma Circulaire Economie opgesteld. In het Rijksbrede programma schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Concreet betekent dit dat grondstoffen efficiënt zullen worden ingezet en optimaal worden hergebruikt.[2] Onze plannen voor Moerwijk passen naadloos binnen de ambities van het Rijk.

Door het hele land zijn gemeentes, bedrijven en allerlei organisaties aan het werk om de circulaire economie te realiseren. Zo is naast Schiphol is de Circulair Valley opgezet waar organisaties en bedrijven werken aan  innovaties op allerlei terreinen binnen de circulaire economie. De bewoners en bedrijven in de Amsterdamse wijk Buiksloterham hebben de handen ineen geslagen om de wijk circulair te maken en op duurzame wijze te ontwikkelen.

De circulaire economie in Moerwijk

Made in Moerwijk wil van de Haagse wijk Moerwijk een koploper maken in Nederland van de circulaire economie. Maar om Moerwijk circulair te maken moet er een hoop gedaan worden. Moerwijk is een oudere wijk met ruim 20.000 bewoners. Dit In tegenstelling tot een wijk als Buiksloterham die relatief jong is met een paar honderd bewoners. De uitdagingen die Moerwijk heeft zijn dus heel anders. Een doel binnen de circulaire economie is om (rest)afval te hergebruiken en zelfvoorzienend te zijn in het opwekken van energie en water zo veel mogelijk zelf schoon te maken. Dit is nu nog niet te realiseren in Moerwijk en is dus een ambitie die wij opschorten voor de lange termijn; dit zijn grote problemen die wij niet op de korte termijn en zeker niet alleen zonder partners kunnen oplossen.

Maar wij willen nu aan de slag en uitzoeken wat wij nu vandaag kunnen doen om de circulaire economie te realiseren. Met dit in gedachte heeft Made in Moerwijk besloten om realistisch te zijn en te kiezen voor een praktische aanpak. Onze ambities liggen hoog, maar de realiteit dwingt ons tot het maken van keuzes. Wij beginnen dus met kleine stapjes, nieuwe producten maken van rest-afval en restmateriaal.

Made in Moerwijk geeft afval nieuw leven

Afval bestaat niet bij Made in Moerwijk. Wij geven (rest)afval nieuw leven. Dit doen wij samen met onze partners, betrokken ondernemers zoals Lek Belt en NIXNIWS.  Hierdoor verdwijnt het afval niet op de grote hoop maar krijgt het een nieuwe functie en blijft het van waarde. De circulaire economie tastbaar gemaakt. Midden in de wijk.

[1] Ellen MacArthur Foundation, 2016,

[2] Rijksbreed programma Circulaire Economie. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050