BBP toezicht Moerwijk
 
 
Made in Moerwijk heeft in samenwerking met Stichting Mooi en de gemeente Den Haag een nieuwe vorm ontwikkeld voor het oude maar het niet eerder echt beproefde concept van het buurtpreventieteam. Ter introductie worden drie vertegenwoordigers van het nieuwe Buurtpreventieteam Moerwijk op 26 september ingezet tijdens Heel Moerwijk Bakt op het Heeswijkplein.
 
Moerwijk heeft hard een buurtpreventieteam nodig. In stadsdeel Escamp zijn 5 zulke teams actief, maar niet in de wijk met relatief de grootste problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. De sociale en circulaire onderneming Made in Moerwijk streeft er naar om zo spoedig mogelijk het Buurtpreventieteam Moerwijk uit te rollen over de wijk.
 
Duurzame meerwaarde
 
Uitgaande van het concept Buurtinterventieteam, zoals dat onderdeel is van het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven Veiligheid, wil Made in Moerwijk dit concept een duurzame meerwaarde geven. Wij vinden dat een buurtpreventieteam in een wijk als Moerwijk voor een deel moet kunnen bestaan uit (wijk)bewoners die werkfit gemaakt zijn.
Eerder dit jaar is Made in Moerwijk begonnen met het geven van werkfit trajecten, waarbij er in het kader van het gemeentelijke project Werkoffensief +500 wordt gezorgd voor de reïntegratie van langdurig werklozen en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn van mening dat werkfit zijn een vereiste is voor het kunnen functioneren als lid van een buurtpreventieteam. Onder werkfit verstaan we onder meer goede omgangsvormen en sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid kunnen nemen, opdrachten aanvaarden /uitvoeren en Nederlands spreken.
 
Activering en socialisering
 
Made in Moerwijk ziet veel mogelijkheden in een buurtpreventieteam met taken voor bewoners die niet alleen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar ook tot de samenleving als zodanig; bewoners die in een isolement terecht gekomen zijn en geactiveerd moeten worden om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Deelname aan het buurtpreventieteam kan een proces van socialisering op gang helpen en dat mogelijk kan leiden naar de arbeidsmarkt.
Made in Moerwijk is een leerwerkbedrijf dat de kennis en het netwerk heeft om een buurtpreventieteam met duurzame meerwaarde voor Moerwijk samen te stellen.
 
Wat onveranderd blijft in het nieuwe concept voor buurtpreventie is de hechte samenwerking en transparante communicatie tussen burgers, wijkorganisaties, de gemeente, politie en woningcorporaties.
 
Voor meer informatie: Dennis van Toorn
06 847 826 53
dennis@madeinmoerwijk.nl