Bouw de verbinding!

Den Haag wil binnen afzienbare tijd toekomstbestendig zijn: duurzaam, klimaatadaptief, resilient, gezond, smart, veilig, vreedzaam, sociaal, inclusief en aantrekkelijk.

VIER BOUWSTENEN hanteren bij beleid, programma’s en projecten om de transitie naar een duurzame stad en samenleving tot stand te brengen.

Dit pamflet, https://goo.gl/6wrzD5 , duidelijk en leesbaar geschreven is tot stand gekomen in een unieke samenwerking met mensen met verschillende achtergronden, op uitnodiging van de gemeente Den Haag en aan de hand van de methode Mastercircle, zie www.mastercircle.org.