Afval Loont – Van waardeloos, naar waardevol!  Afval is een grondstof en heeft een waarde. Wij geloven dat door geld te betalen voor het aanleveren van gescheiden afval wij, samen met onze spaarders, op verschillende manieren waarde kunnen creëren voor de maatschappij.